ویدیوهای آموزشی

ویدیو - چرا کودهای ارگانیک بهترین گزینه برای محلول پاشی هستند؟

ویدیو - چرا کودهای ارگانیک بهترین گزینه برای محلول پاشی هستند؟

توسط جلال علیون - کارشناس ارشد فنی

در این ویدیو تعریف کودهای ارگانیک، شرایط کلی کودها برای محلول پاشی و تفاوت‌های کودهای شیمیایی و ارگانیک مورد بررسی قرار گرفته است. ویدئو را ببینید.

بیشتر بخوانید ...

ویدیو - اصول تهویه گلخانه صیفی در فصول سرد

ویدیو - اصول تهویه گلخانه صیفی در فصول سرد

توسط جلال علیون - کارشناس ارشد فنی

در این ویدیو علت تهویه، شرایط مورد نیاز، زمان تهویه و نحوه‌ی باز کردن پنجره‌ها توضیح داده شده است. توضیحات تکمیلی را در ویدئو زیر ببینید.

بیشتر بخوانید ...

ویدیو - نکات مهم در زمان کاشت نشاء

ویدیو - نکات مهم در زمان کاشت نشاء

توسط جلال علیون - کارشناس ارشد فنی

در این ویدیو نکات مهم در زمان کاشت نشاء مانند شرایط بستر، کودهای ارگانیک لازم، حاک اطراف ریشه، آبیاری و دمای آب توضیح داده شده است. ویدئو را ببینید...

بیشتر بخوانید ...

ویدیو - نکات مهم در زمان کاشت بذر برای تولید نشاء

ویدیو - نکات مهم در زمان کاشت بذر برای تولید نشاء

توسط جلال علیون - کارشناس ارشد فنی

در این ویدیو نکات مهم در زمان کاشت بذر برای تولید نشاء مانند حجم سلول، گاز گرفتگی، کودهای ازت، ریشه و عمق بذر توضیح داده شده است. ویدئو را ببینید.

بیشتر بخوانید ...

ویدیو - علل کاشت نشاء بجای بذر در کشت سیفی در گلخانه

ویدیو - علل کاشت نشاء بجای بذر در کشت سیفی در گلخانه

توسط جلال علیون - کارشناس ارشد فنی

در این ویدیو علل کاشت نشاء بجای بذر در کشت سیفی گلخانه، مانند امکان کنترل شرایط محیطی، صرفه‌جویی در انرژی، رشد همزمان و... بررسی شده‌اند. ویدیو را ببینید

بیشتر بخوانید ...

ویدیو - نحوه محلول پاشی در کشت های گلخانه ای در فصول سرد سال

ویدیو - نحوه محلول پاشی در کشت های گلخانه ای در فصول سرد سال

توسط جلال علیون - کارشناس ارشد فنی

 1. زمان محلول پاشی
 2. شرایط نوری
 3. کدام عناصر
  • ماکرو
  • میکرو
 4. کدام کودها قابلیت محلول پاشی دارند.

توضیحات تکمیلی را در ویدئو زیر ببینید...

بیشتر بخوانید ...

ویدیو - اهمیت محلول پاشی در کشت های گلخانه ای در فصول سرد سال

ویدیو - اهمیت محلول پاشی در کشت های گلخانه ای در فصول سرد سال

توسط جلال علیون - کارشناس ارشد فنی

 1. افزایش شدید اختلاف دمای شب و روز
 2. کاهش میزان فعالیت ریشه
 3. کاهش طول روز
 4. کاهش دمای محیط و خاک
 5. افزایش نیاز گیاه

توضیحات تکمیلی را در ویدئو زیر ببینید...

بیشتر بخوانید ...