شوری خاک در کشاورزی گلخانه‌ای

راه حل های حل شوری خاک در کشت گلخانه‌ای

  • افزایش مواد ارگانیک در خاک با استفاده از کودهای طبیعی حاوی مواد ارگانیک
  • مدیریت میزان کود استفاده شده با توجه به شرایط کشت و محیط
  • استفاده از کودهای مدرن با قابلیت جذب بالا و عدم ایجاد پسماندیا حداقل پسماند

بیشتر بخوانید ...

محصولات مرتبط با شوری خاک