برنامه غذایی کودی (جیره) مخصوص بادمجان

by دکتر جلال علیون - کارشناس ارشد فنی

در ابتدای مرحله‌ی رشد

محلول پاشی

ردیف نام محصول مقدار مصرف در ۱۰۰ آب برای ۱۰۰۰ متر مربع کشت (محلول پاشی)
1 فولویکول 400 سی سی
2 رادیکسول 150 گرم
3 ویتامینو 250 الی 300 سی سی
4 پلی ان 100 سی سی
5 کومبی 100 گرم

 

ریشه‌ایی

ردیف نام محصول مقدار مصرف در 1000 متر مربع
1 فولویکول 1 لیتر
2 پلی ان 1 لیتر

 

آغاز تشکیل میوه

محلول پاشی

ردیف نام محصول مقدار مصرف در 100 لیتر آب ( محلول پاشی )
1 فولویکول 200 الی 300 سی سی
2 ویتامینو 100 سی سی
3 پتاسگن 200 سی سی

 

ریشه‌ایی

ردیف نام محصول مقدار مصرف در 1000 متر مربع
1 فولویکول 1 لیتر
2 فسفیت بوراکس 400 1 لیتر

 

رشد میوه

محلول پاشی

ردیف نام محصول مقدار مصرف در 100 لیتر آب ( محلول پاشی )
1 فولویکول 200 – 300 سی سی
2 ویتامینو 100 سی سی
3 پتاسگن 200 – 300 سی سی
4 کالسی بورآمین 200 سی سی

 

ریشه‌ایی

ردیف نام محصول مقدار مصرف در 1000 متر مربع
1 فولویکول 1 لیتر
2 پتاسگن 1 لیتر

 

بازگشت

افزودن یک دیدگاه

لطفا جمع 2 و 8 را محاسبه نمایید.