برنامه‌های کودی (جیره‌ها)

برنامه کودی جهت افزایش سایز سیب

توسط جلال علیون - کارشناس ارشد فنی

جیره کودی زیر به صورت محلول پاشی بر روی تمامی درختان سیب که در مرحله فندقی تشکیل میوه هستند استفاده خواهد شد.

بیشتر بخوانید ...

برنامه کودی مخصوص برنج

برنامه کودی مخصوص برنج

توسط جلال علیون - کارشناس ارشد فنی

این برنامه کودی بر مبنای مراحل رشد و نیاز کودی در این مراحل تنظیم شده است.

بیشتر بخوانید ...

برنامه کودی درختان سیب مخصوص رفع مشکل ریزش قبل از برداشت

برنامه کودی درختان سیب مخصوص رفع مشکل ریزش قبل از برداشت

توسط جلال علیون - کارشناس ارشد فنی

اساسی ترین عامل تعیین کننده میزان سود یا زیان یک باغ سیب مقدار سیبی است که از این باغ برداشت خواهد شد. با توجه به این اصل ریزش میوه قبل از برداشت می تواند یکی از عوامل اصلی کاهش میزان محصول باشد.

بیشتر بخوانید ...

برنامه کودی مخصوص درختان هلو - وطن

برنامه کودی مخصوص درختان هلو

توسط جلال علیون - کارشناس ارشد فنی

با توجه به مشاهدات میدانی و ضعف شدید در درختان هلو برنامه کودی برای رفع این مشکل پیشنهاد می‌شود. مقادیر ذکر شده همگی بصورت محلول پاشی استفاده خواهد شد.

بیشتر بخوانید ...

بیماری آتشک - درمان

برنامه کودی مخصوص مقابله با آتشک

توسط جلال علیون - کارشناس ارشد فنی

بیماری آتشک یا بادزدگی (Blight یا Fire Blight) با عامل باکتریایی از مهم‌ترین بیماری‌های درختان میوه دانه‌دار (سیب، گلابی و به) وگیاهان خانواده گلسرخیان است.

بیشتر بخوانید ...

برنامه غذایی کودی (جیره) مخصوص انگور - وطن پلاست آذر

برنامه غذایی کودی (جیره) مخصوص انگور

توسط جلال علیون - کارشناس ارشد فنی

برنامه غذایی کودی (جیره) مخصوص نگور

بیشتر بخوانید ...

برنامه غذایی کودی مخصوص پسته متناسب با برنامه‌ی آبیاری ماهانه - وطن پلاست آذر

برنامه غذایی کودی مخصوص پسته متناسب با برنامه‌ی آبیاری ماهانه

توسط جلال علیون - کارشناس ارشد فنی

برنامه غذایی کودی مخصوص پسته متناسب با برنامه‌ی آبیاری ماهانه

بیشتر بخوانید ...

برنامه غذایی کودی (جیره) مخصوص انار - وطن پلاست آذر

برنامه غذایی کودی (جیره) مخصوص انار

توسط جلال علیون - کارشناس ارشد فنی

برنامه غذایی کودی (جیره) مخصوص انار

بیشتر بخوانید ...

برنامه غذایی کودی (جیره) مخصوص فلفل دلمه‌ای گلخانه‌ای - وطن پلاست آذر

برنامه غذایی کودی (جیره) مخصوص فلفل دلمه‌ای گلخانه‌ای

توسط جلال علیون - کارشناس ارشد فنی

برنامه غذایی کودی (جیره) مخصوص فلفل دلمه‌ای گلخانه‌ای

بیشتر بخوانید ...

برنامه غذایی کودی (جیره) مخصوص یونجه - وطن پلاست آذر

برنامه غذایی کودی (جیره) مخصوص یونجه

توسط جلال علیون - کارشناس ارشد فنی

برنامه غذایی کودی (جیره) مخصوص یونجه

بیشتر بخوانید ...

برنامه غذایی کودی (جیره) مخصوص ذرت علوفه‌ای - وطن پلاست آذر

برنامه غذایی کودی (جیره) مخصوص ذرت علوفه‌ای

توسط جلال علیون - کارشناس ارشد فنی

برنامه غذایی کودی (جیره) مخصوص ذرت علوفه ای با استفاده از کودهای ارگانیک

بیشتر بخوانید ...

برنامه غذایی کودی (جیره) مخصوص درختان سیب - وطن پلاست آذر

برنامه غذایی کودی (جیره) مخصوص درختان سیب

توسط جلال علیون - کارشناس ارشد فنی

برنامه غذایی کودی (جیره) مخصوص درختان سیب با استفاده از کودهای ارگانیک

بیشتر بخوانید ...

برنامه غذایی کودی (جیره) مخصوص درختان زردآلو - وطن پلاست آذر

برنامه غذایی کودی (جیره) مخصوص درختان زردآلو

توسط جلال علیون - کارشناس ارشد فنی

برنامه غذایی کودی (جیره) مخصوص درختان زردآلو با استفاده از کودهای ارگانیک

بیشتر بخوانید ...

برنامه غذایی کودی (جیره) مخصوص هویج - وطن پلاست آذر

برنامه غذایی کودی (جیره) مخصوص هویج

توسط جلال علیون - کارشناس ارشد فنی

برنامه غذایی کودی (جیره) مخصوص هویج با استفاده از کودهای ارگانیک

بیشتر بخوانید ...

برنامه غذایی کودی (جیره) مخصوص پیاز فضای باز - وطن پلاست آذر

برنامه غذایی کودی (جیره) مخصوص پیاز فضای باز

توسط جلال علیون - کارشناس ارشد فنی

برنامه غذایی کودی (جیره) مخصوص پیاز فضای باز با استفاده از کودهای ارگانیک

بیشتر بخوانید ...

برنامه غذایی کودی (جیره) مخصوص بادمجان - وطن پلاست آذر

برنامه غذایی کودی (جیره) مخصوص بادمجان

توسط جلال علیون - کارشناس ارشد فنی

برنامه غذایی کودی (جیره) مخصوص بادمجان با استفاده از کودهای ارگانیک

بیشتر بخوانید ...

برنامه غذایی کودی (جیره) خیار گلخانه‌ای - وطن پلاست آذر

برنامه غذایی کودی (جیره) خیار گلخانه‌ای

توسط جلال علیون - کارشناس ارشد فنی

برنامه غذایی کودی (جیره) خیار گلخانه‌ای با استفاده از کودهای ارگانیک

بیشتر بخوانید ...