چال کود ارکانیگ بیوپاور

کد VPA-CF111

بیوپاور اولین چال کود ارگانیک ایران بهترین جایگزین برای کودهای مرغی، دامی و ترکیبی

استفاده این کود باعث

  • افزایش مواد ارگانیک
  • افزایش مواد مغذی خاک
  • افزایش تناژ و کیفیت میوه
  • افزایش حجم ریشه
  • افزایش قدرت نگه‌داری آب
  • کاهش شوری خاک
  • کاهش pH خاک
  • کاهش اثرات سوء عوامل بازدارنده‌ی خاک مثل آهک

مواد تشکیل دهنده

ردیف نام نام انگلیسی درصد
۵ اسیدیته pH ۶-۷
۱ مواد ارگانیک Organic Material ۳۵٪
۲ کربن ارگانیک Organic Carbon ۱۶٪
۳ گوگرد S ۸٪
۴ پتاس K ۷٪

میزان مصرف

درختان مثمر: ۲ الی ۴ کیلوگرم

درختان غیرمثمر: ۱ الی ۲ کیلوگرم

نحوه استفاده

محل چال کود در قسمت پایانی سایه‌انداز درخت باشد، چون ریشه‌های جوان در این قسمت حضور دارند.

بجای حفر یک گودال، کانال حفر شود تا سطح تماس ریشه با کود افزایش پیدا کند.

کانال حتما در مسیر آبیاری باشد، چون تراکم ریشه در این قسمت بیشتر است.

قبل از استفاده حتما با خاک مخلوط شود.

زمان استفاده

بهترین زمان استفاده از اواخر پائیز تا اواخر زمستان (قبل از بیدار شدن درختان) است.

بازگشت