دومین سمینار آموزشی کشت محصولات گلخانه ای

توسط جلال علیون - کارشناس ارشد فنی

دومین سمینار آموزشی کشت محصولات گلخانه ای (خیار) با کودهای ارگانیک شرکت وطن پلاست آذر
آبان 95 . گرمسار

بازگشت

افزودن یک دیدگاه